ARS NOTARIA - Kancelaria Notarialna w Poznaniu
Lex est quod notamus – To co piszemy, stanowi prawo