Kancelaria Notarialna - Tomasz Trytt - Poznań Centrum
Lex est quod notamus – To co piszemy, stanowi prawo