← Powrót

Kancelaria

Notariusz

  • zdjecieTomasz Trytt, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2008 – 2011 aplikant notarialny, następnie w latach 2012 – 2013 asesor notarialny, od kwietnia 2014 roku notariusz w Poznaniu.
     
    Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która w zakresie wykonywanego zawodu korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Rolą notariusza jest zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego poprzez dokonywanie z należytą starannością czynności notarialnych, przy poszanowaniu i uwzględnieniu praw oraz słusznych interesów stron, jak i innych podmiotów, których mogą dotyczyć skutki prawne tych czynności. Decyzja o powołaniu (PDF)

 

Personel

  • Marika Florkowska – referent notarialny,
  • Monika Fiedkiewicz – asystent notarialny,
  • Magdalena Rusek – aplikant notarialny.